You are currently viewing การป้องกันตัว  จากยูยิตสูสู่ยูโด

การป้องกันตัว จากยูยิตสูสู่ยูโด

  • Post author:
  • Post category:Blog

บนโลกของเรานั้นมีศิลปะป้องกันตัวอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเหล่านั้น สาเหตุที่ต้องมีศิลปะป้องกันตัวเกิดขึ้นมาเนื่องจากมนุษย์เราจำเป็นจะต้องปกป้องตัวเองจากอันตรายต่างๆที่อาจเข้ามาทำร้ายได้นั่นเอง ในอดีตเราปกป้องตัวเองจากสัตว์ร้ายต่างๆที่จ้องจะเข้ามาทำร้ายหรือต้องการเข้ามาเพื่อกินเรา แต่เมื่อวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ก้าวล้ำเพิ่มไปมากขึ้นสิ่ง เริ่มมีความคิดและความฉลาดมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังกลับไม่ใช่สัตว์ร้ายตามธรรมชาติอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นมนุษย์ด้วยกันเองที่มีการต่อสู้และมุ่งร้ายต่อเผ่าพันธุ์เดียวกัน ศิลปะการต่อสู้รูปแบบต่างๆจึงได้เกิดขึ้นมา จากการต่อสู้แบบไม่มีกระบวนท่า พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการเอาความรุนแรงเข้าสู้บางครั้งก็ไม่สามารถเอาชนะได้เสมอไป จึงมีการคิดเทคนิคและรูปแบบท่าทางที่ทำให้เรากลายเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายได้ และมีศิลปะการต่อสู้อยู่รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อ การป้องกันตัว ด้วยความสุภาพ ศิลปะการต่อสู้นั้นคือยูโดนั่นเอง

การป้องกันตัว และต่อสู้อย่างมีอารยธรรม

เมื่อกล่าวว่าเป็นการป้องกันตัวด้วยความสุภาพทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนว่าผู้ที่คิดค้นศิลปะการต่อสู้นี้ขึ้นมาเป็นอย่างไร ผู้ที่คิดค้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง และศิลปะการต่อสู้รูปแบบนี้เรียกว่ายูโด ยูโดนั้นมีชื่อเต็มว่าโคโดกันยูโดโดยมีการพัฒนามาจากยูยิตสูซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวจากผู้ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่า และสวนกลับด้วยการทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นั่นเอง แต่ยูยิตสูนั้นมีเทคนิคในการป้องกันตัวที่ค่อนข้างอันตรายจึงไม่สามารถฝึกได้อย่างเต็มที่ ผู้คิดค้นคือ ท่านจิโกโร คาโน  จึงได้มีการปรับรูปแบบการฝึกฝนเสียใหม่ โดยนำท่าที่มีความอันตรายสามารถก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ออกไป และการฝึกจะให้คนสองคนที่รู้กระบวนท่าเช่นกัน ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายต่างก็จะใช้ท่าที่รู้มาทั้งหมดเพื่อสามารถเอาชนะให้ได้ โดยต้องดูท่าทีเพื่อหยั่งเชิงก่อนด้วย ทำให้นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการต่อสู้แล้ว ยังฝึกในเรื่องของสมาธิไหวพริบและความมั่นคงของจิตใจที่จำเป็นต้องใช้ในการพลิกกลับสถานการณ์การต่อสู้ให้เป็นฝ่ายชนะให้ได้ การต่อสู้ด้วยยูยิตสูที่ไร้ความรุนแรงนี้จึงเป็นการต่อสู้แบบฝึกซ้อมเรียกว่ายูโดนั่นเอง

ยูโดกลายเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง

ในปัจจุบันนั้นยูโดถือว่าเป็นกีฬาสากลประเภทหนึ่งที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการก่อตั้งเป็นสหพันธ์ยูโดระหว่างประเทศขึ้นมีประเทศต่างๆรวมอยู่ในสหพันธ์นี้ประมาณ 20 ประเทศ   และยังมีอีกสาเหตุที่ทำให้ยูโดกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากกว่าศิลปะการต่อสู้แบบยูยิตสูที่เป็นต้นกำเนิดนั้น เนื่องจากเคยมีการจัดการแข่งขันในกรมตำรวจญี่ปุ่นโดยเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ที่ใช้ยูยิตสูต่อสู้กับอีกฝ่ายที่ใช้ยูโด ผลปรากฏว่ายูโดชนะถึงสิบสามคู่ในสิบห้าคู่ และอีกสองคู่นั้นเสมอไม่แพ้ไม่ชนะ นอกจากนี้ยูโดยังเป็นการต่อสู้แบบใช้การโอนออนผ่อนตาม ทำให้สามารถต่อสู้กับผู้ที่มีพละกำลังมากกว่าหรือมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าได้ จึงทำให้ประชาชนทั่วไปยิ่งสนใจศึกษาศิลปะการต่อสู้แบบยูโดนี้มากขึ้นจนได้รับความนิยมโดยทั่วไป และจัดเป็นการแข่งขันขึ้นมานั่นเอง